<font style='color:red'>兴发娱乐手机app战“疫”</font><img src="http://www.jiaxun.com/js/Png.js" alt="兴发娱乐手机app" width="320" height="70" /><a href="/index.aspx" id="top_A1"><img height="56" width="231" src="http://www.jiaxun.com/upload/images/20131/2013114102850176827.jpg" /></a></div> <div class="pa cnen"> <div class="sele"> <div class="sele_bt">分子公司链接</div> <div class="sele_cn"> <ul> <li><a href="http://zhaoshang.slingogaming.com">兴发娱乐手机app云创科技产业园</a></li><li><a rel="nofollow" href="/link.php?url=aHR0cDovL3d3dy56ZWQtMy5jb20uY24vY24v">捷思锐</a></li><li><a rel="nofollow" href="/link.php?url=aHR0cDovL3Bvd2VydmlzaW9ucy5jb20uY24v">臻迪智能</a></li><li><a rel="nofollow" href="/link.php?url=aHR0cDovL3d3dy5qdHRsLmNuLw">济南天龙</a></li><li><a rel="nofollow" href="/link.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jYXN0ZWxpdHMuY29tIA">航通智能</a></li> </ul> </div> </div> <div class="hrss"> <input type="text" class="fl" value="" id="txtKeyword" onkeydown="return searchEnter(event);" /> <a href="#" class="fr" onclick="Search();return false;"></a> <div id="keywordvalue" style="display:none;">指挥调度</div> <script type="text/javascript"> $("#txtKeyword").attr("value", $("#keywordvalue").html()); </script> </div> <div style="float:left"><a href="http://www.slingogaming.com/en/" target="_blank">English</a> | <a href="/index.aspx">中文版</a></div> </div> </div> <div class="nav"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><div class="navdiv"><a href="/index.aspx" class="nav_a"><span>兴发娱乐手机app</span></a></div></td> <td><div class="navdiv"><a href="/templates/about/index.aspx?nodeid=2" class="nav_a" name="top1"><span>兴发PT老虎机</span></a><div class="navcn"><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=3" name="top2">兴发娱乐手机app概况</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=4" name="top2">文化理念</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=152" name="top2">组织结构</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=160" name="top2">社会责任</a></dt></dl><dl class="fr nvd2"> <div><dt><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=3"><img alt="" src="http://www.jiaxun.com/upload/fckeditor/处理过的大楼图(1).jpg" width="287" height="113" /></a> </dt><dd> <h1 class="fb4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=3">兴发PT老虎机</a></h1> <p>北京兴发娱乐手机app电气股份有限公司(300213)成立于1995年初,是一家专注于通信、信息领域的新技术及新产品的自主研发与生产,并实现规模销售的通信设备及解决方案提供商,为用户提供技术支持、产品销售、售后跟踪服务以及系统技术保障等服务,是用户可信赖的合作伙伴。</p> </dd></div> </dl></div></div></td><td><div class="navdiv"><a href="/templates/product/index.aspx?nodeid=13" class="nav_a" name="top1"><span>产品与解决方案</span></a><div class="navcn"><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=14" name="top2">产品</a></dt><dd><a href="/templates/p_content/index.aspx?nodeid=154" name="top3">> 智能调度</a></dd><dd><a href="/templates/p_content/index.aspx?nodeid=155" name="top3">> 智能安防</a></dd><dd><a href="/templates/p_content/index.aspx?nodeid=162" name="top3">> 传统调度</a></dd><dd><a href="/templates/p_content/index.aspx?nodeid=168" name="top3">> 智能工厂</a></dd></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=23" name="top2">行业</a></dt><dd><a href="/templates/content/index.aspx?nodeid=25" name="top3">> 铁路</a></dd><dd><a href="/templates/content/index.aspx?nodeid=24" name="top3">> 石油石化</a></dd><dd><a href="/templates/content/index.aspx?nodeid=26" name="top3">> 轨道交通</a></dd><dd><a href="/templates/content/index.aspx?nodeid=78" name="top3">> 电力</a></dd></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=29" name="top2">解决方案</a></dt><dd><a href="/templates/content/index.aspx?nodeid=75" name="top3">> 调度指挥</a></dd><dd><a href="/templates/content/index.aspx?nodeid=71" name="top3">> 视频监控</a></dd><dd><a href="/templates/content/index.aspx?nodeid=144" name="top3">> 云调度</a></dd><dd><a href="/templates/content/index.aspx?nodeid=158" name="top3">> 智能安防</a></dd><dd><a href="/templates/content/index.aspx?nodeid=159" name="top3">> 智能运维</a></dd></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/search/index.aspx?nodeid=61" name="top2">典型案例</a></dt><dd><a href="/templates/search/index.aspx?nodeid=61" name="top3">> 按行业</a></dd><dd><a href="/templates/search/index.aspx?nodeid=61" name="top3">> 按解决方案</a></dd><dd><a href="/templates/search/index.aspx?nodeid=61" name="top3">> 按实现功能</a></dd><dd><a href="/templates/search/index.aspx?nodeid=61" name="top3">> 按产品型号</a></dd></dl><dl class="fr nvd2"> <div><dt><a href="/templates/product/index.aspx?nodeid=13"><img alt="" width="287" height="113" src="http://www.jiaxun.com/jxfh/upload/fckeditor/Image/p20.jpg" /></a> </dt><dd> <h1 class="fb4"><a href="/templates/product/index.aspx?nodeid=13">产品与解决方案</a></h1> <p>产品与解决方案为您提供产品、行业、解决方案和典型案例的展示,让您更方便的了解兴发娱乐手机app及兴发娱乐手机app所能为您提供的支持和服务。</p> </dd></div> </dl></div></div></td><td><div class="navdiv"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=193" class="nav_a nav_am" name="top1"><span><font style='color:red'>兴发娱乐手机app战“疫”</font><img style="margin-top:-24px;height:14px;width:26px;" src='http://www.jiaxun.com/upload/images/20202/20202162047374215445.gif'></span></a><div class="navcn"><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=193" name="top2">解决方案</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=194" name="top2">媒体报道</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=195" name="top2">联系方式</a></dt></dl><dl class="fr nvd2"> <div> <p><img src="http://www.jiaxun.com/upload/fckeditor/Image/1581668419(1).png" alt="" width="287" /><br /> <font size="2">在新冠疫情的科学防治工作中,兴发娱乐手机app助力北京市海淀区政府率先建成北京首个覆盖全区的疫情防控应急指挥调度系统,在海淀区政府、卫健委、医疗机构及监督所、监督站等四级机构之间建立了通信平台,以科技力量助力抗疫。</font></p> </div> </dl></div></div></td><td><div class="navdiv"><a href="/templates/news/index.aspx?nodeid=35" class="nav_a" name="top1"><span>新闻中心</span></a><div class="navcn"><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=36" name="top2">兴发娱乐手机app动态</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=37" name="top2">媒体报道</a></dt></dl><dl class="fr nvd2"> <div><dt><a href="/templates/news/index.aspx?nodeid=35"><img alt="" width="287" height="113" src="http://www.jiaxun.com/jxfh/upload/fckeditor/新闻栏目简介图.jpg" /></a> </dt><dd> <h1 class="fb4"><a href="/templates/news/index.aspx?nodeid=35">新闻中心</a></h1> <p>兴发娱乐手机app新闻中心让您第一时间了解兴发娱乐手机app的最新动态、媒体报道。</p> </dd></div> </dl></div></div></td><td><div class="navdiv"><a href="/templates/news/list_copy.aspx?nodeid=170" class="nav_a" name="top1"><span>兴发娱乐手机app技术论坛</span></a><div class="navcn"><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/news/list.aspx?nodeid=171" name="top2">论文集锦</a></dt></dl><dl class="fr nvd2"> <p><font size="2" face="宋体"><img src="http://www.jiaxun.com/upload/fckeditor/Image/000_meitu_1.jpg" width="300" height="183" alt="" /></font></p> <p><font size="2" face="宋体">兴发娱乐手机app技术论坛聚焦“智能科技驱动行业创新”主题,汇集通信信息、人工智能等多领域的领导、专家和行业代表,深入探索智能科技在垂直行业的创新应用,逐步实现自身从构建“创新链”到“产业链”直至“生态链”的发展目标。</font></p> </dl></div></div></td><td><div class="navdiv"><a href="http://www.slingogaming.com/templates/Investor/index.aspx?nodeid=41" class="nav_a" name="top1"><span>投资者关系</span></a><div class="navcn"><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=133" name="top2">致投资者的一封信</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/list/index.aspx?nodeid=42" name="top2">公司治理</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a rel="nofollow" href="/link.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zenNlLmNuL2Rpc2Nsb3N1cmUvbGlzdGVkL25vdGljZS9pbmRleC5odG1sP3N0b2NrPTMwMDIxMyZuYW1lPSVFNCVCRCVCMyVFOCVBRSVBRiVFOSVBMyU5RSVFOSVCOCVCRg" name="top2">公司公告</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a rel="nofollow" href="/link.php?url=aHR0cDovL3N0b2NrZGF0YS5zdG9jay5oZXh1bi5jb20vZ2docV8zMDAyMTMuc2h0bWwg" target="_blank" name="top2">股价信息</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a rel="nofollow" href="/link.php?url=aHR0cDovL2lybS5jbmluZm8uY29tLmNuL3NzZXNzZ3MvUzMwMDIxMy9pbmRleC5odG1s" name="top2">投资者交流</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/list/index.aspx?nodeid=136" name="top2">路演及业绩说明会</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=135" name="top2">常见Q&A</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=47" name="top2">与我们联系</a></dt></dl><dl class="fr nvd2"> <div><dt><a href="/templates/Investor/index.aspx?nodeid=41"><img alt="" width="287" height="113" src="http://www.jiaxun.com/jxfh/upload/fckeditor/投资者关系简介图.jpg" /></a> </dt><dd> <h1 class="fb4"><a href="/templates/Investor/index.aspx?nodeid=41">投资者关系</a></h1> <p>我们为您提供最新的公司治理文案、公司公告、定期报告、股价信息等信息,也欢迎您与我们随时联系与交流。</p> </dd></div> </dl></div></div></td><td><div class="navdiv"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=48" class="nav_a" name="top1"><span>售后支持</span></a><div class="navcn"><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=50" name="top2">售后理念</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=51" name="top2">售后网络</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=49" name="top2">联系兴发PT老虎机</a></dt></dl><dl class="fr nvd2"> <div><dt><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=50"><img alt="" width="287" height="113" src="http://www.jiaxun.com/jxfh/upload/fckeditor/兴发娱乐手机app英才栏目简介图.jpg" /></a> </dt><dd> <h1 class="fb4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=50">服务支持</a></h1> <p>我们的服务理念是“主动服务,及时响应,保障运行质量”、“贴近客户,正直诚信,追求客户满意”、“资源共享,维护合作,促进持久双赢”。</p> <p>客户服务热线:400-700-1508</p> </dd></div> </dl></div></div></td><td><div class="navdiv"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=52" class="nav_a" name="top1"><span>兴发娱乐手机app英才</span></a><div class="navcn"><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=54" name="top2">招贤纳士</a></dt></dl><dl class="fl nvd1"><dt class="f4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=53" name="top2">人才理念</a></dt></dl><dl class="fr nvd2"> <div><dt><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=54"><img alt="" src="http://www.jiaxun.com/jxfh/upload/fckeditor/服务支持栏目简介图.jpg" width="287" height="113" /></a> </dt><dd> <h1 class="fb4"><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=54">兴发娱乐手机app英才</a></h1> <p>公司尊崇 “客户为先、创造价值、快乐工作、健康生活” 的核心价值观, 并以此作为我们人力资源各项工作的指导原则。公司以科学规范的管理为员工提供良好的工作环境和发展平台,努力实现员工与企业的共同发展和进步。</p> </dd></div> </dl></div></div></td> <script type="text/javascript"> $(".navcn").each(function (index) { if (index != 1) { var str = "<dl class=\"fl nvd1\">"; var str2 = "<dl class=\"fr nvd2\">"; $(this).find("dl").each(function () { if ($(this).attr("class") == "fl nvd1") { str += "<dt class=\"f4\">" + $(this).find("dt").html() + "</dt>"; } else { str2 += $(this).html(); } }); str += "</dl>"; str2 += "</dl>"; $(this).html(str + str2); } if (index == 1) { $(this).addClass("navcn2"); } else if (index == 4) { $(this).addClass("navcnr_"); } else if (index == 5) { $(this).addClass("navcnr"); } if (index == 1) { $(this).find("dl").each(function (i) { $(this).find("dt").find("a").attr("href", $(this).parent().parent().find("a").attr("href")); //$(this).find("dt").find("a").attr("style", "cursor:default"); //$(this).find("dt").html($(this).find("dt").find("a").html()); if (i == 0) { $(this).find("dd").each(function (j) { //$(this).find("a").attr("href", "javascript:void(0)"); //$(this).find("a").attr("style", "cursor:default"); //$(this).html($(this).find("a").html()); }); } }); } }); </script> </tr> </table> </div> </div> <div class="ban2" style=" background:url(images/pic3.jpg) no-repeat center top"> </div> <div id="ban" style="display:none;"><img src="http://www.jiaxun.com/upload/images/201911/20191117152021406681.jpg" /></div> <script type="text/javascript"> $(".ban2").attr("style", " background:url(" + $("#ban").find("img").attr("src") + ") no-repeat center top"); </script> <!-- head End --> <!-- index Start --> <div class="pr auto main"> <div class="pa mtbg"></div> <div class="weiz"><span class="fr"> <a href="/index.aspx">兴发娱乐手机app</a> > <a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=193" Layout="None"><font style='color:red'>兴发娱乐手机app战“疫”</font><img style="margin-top:-24px;height:14px;width:26px;" src='http://www.jiaxun.com/upload/images/20202/20202162047374215445.gif'></a> <script type="text/javascript"> $(".mwz").find("a:last").addClass("als"); </script></span></div> <!-- Div --> <div class="m2_p"> <div> <p><img src="http://www.jiaxun.com/upload/fckeditor/Image/1581668419(1).png" alt="" width="287" /><br /> <font size="2">在新冠疫情的科学防治工作中,兴发娱乐手机app助力北京市海淀区政府率先建成北京首个覆盖全区的疫情防控应急指挥调度系统,在海淀区政府、卫健委、医疗机构及监督所、监督站等四级机构之间建立了通信平台,以科技力量助力抗疫。</font></p> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="mtit mtit2"></div> <div class="mlist mlist2"> <ul> </ul> <div class="tc fany"> <div class="fr"> </div> </div> </div> <!-- Div --> <div class="pa mbbg"></div> </div> <!-- index End --> <!-- foot Start --> <div class="foot"> <div class="auto ftop"> <dl class="ft_dl"><dt>兴发PT老虎机</dt><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=3" name="top2">兴发娱乐手机app概况</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=4" name="top2">文化理念</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=152" name="top2">组织结构</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=160" name="top2">社会责任</a></dd></dl><dl class="ft_dl"><dt>产品与解决方案</dt><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=14" name="top2">产品</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=23" name="top2">行业</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=29" name="top2">解决方案</a></dd><dd><a href="/templates/search/index.aspx?nodeid=61" name="top2">典型案例</a></dd></dl><dl class="ft_dl"><dt><font style='color:red'>兴发娱乐手机app战“疫”</font><img style="margin-top:-24px;height:14px;width:26px;" src='http://www.jiaxun.com/upload/images/20202/20202162047374215445.gif'></dt><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=193" name="top2">解决方案</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=194" name="top2">媒体报道</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=195" name="top2">联系方式</a></dd></dl><dl class="ft_dl"><dt>新闻中心</dt><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=36" name="top2">兴发娱乐手机app动态</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=37" name="top2">媒体报道</a></dd></dl><dl class="ft_dl"><dt>兴发娱乐手机app技术论坛</dt><dd><a href="/templates/news/list.aspx?nodeid=171" name="top2">论文集锦</a></dd></dl><dl class="ft_dl"><dt>投资者关系</dt><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=133" name="top2">致投资者的一封信</a></dd><dd><a href="/templates/list/index.aspx?nodeid=42" name="top2">公司治理</a></dd><dd><a rel="nofollow" href="/link.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zenNlLmNuL2Rpc2Nsb3N1cmUvbGlzdGVkL25vdGljZS9pbmRleC5odG1sP3N0b2NrPTMwMDIxMyZuYW1lPSVFNCVCRCVCMyVFOCVBRSVBRiVFOSVBMyU5RSVFOSVCOCVCRg" name="top2">公司公告</a></dd><dd><a rel="nofollow" href="/link.php?url=aHR0cDovL3N0b2NrZGF0YS5zdG9jay5oZXh1bi5jb20vZ2docV8zMDAyMTMuc2h0bWwg" target="_blank" name="top2">股价信息</a></dd><dd><a rel="nofollow" href="/link.php?url=aHR0cDovL2lybS5jbmluZm8uY29tLmNuL3NzZXNzZ3MvUzMwMDIxMy9pbmRleC5odG1s" name="top2">投资者交流</a></dd><dd><a href="/templates/list/index.aspx?nodeid=136" name="top2">路演及业绩说明会</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=135" name="top2">常见Q&A</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=47" name="top2">与我们联系</a></dd></dl><dl class="ft_dl"><dt>售后支持</dt><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=50" name="top2">售后理念</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=51" name="top2">售后网络</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=49" name="top2">联系兴发PT老虎机</a></dd></dl><dl class="ft_dl"><dt>兴发娱乐手机app英才</dt><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=54" name="top2">招贤纳士</a></dd><dd><a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=53" name="top2">人才理念</a></dd></dl> <script type="text/javascript"> $(".ft_dl").each(function (i) { if (i == 1) { $(this).find("dd").each(function (j) { $(this).find("a").attr("href", '/templates/product/index.aspx?nodeid=13'); //$(this).find("a").attr("style", "cursor:default"); //$(this).html($(this).find("a").html()); }); } }); </script> </div> <div class="w fbot"> <div class="fl"> <a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=3">兴发娱乐手机app概况</a> | <a href="/templates/news/list.aspx?nodeid=171">论文集锦</a> | <a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=193"><font style='color:red'>兴发娱乐手机app战“疫”</font><img style="margin-top:-24px;height:14px;width:26px;" src='http://www.jiaxun.com/upload/images/20202/20202162047374215445.gif'></a> | <a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=160">社会责任</a> | <a href="/templates/news/list_copy.aspx?nodeid=170">兴发娱乐手机app技术论坛</a> | <a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=57">联系兴发PT老虎机</a> | <a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=58">网站地图</a> | <a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=72">友情链接</a> | <a href="http://mail.slingogaming.com">企业邮箱</a> | <a href="/templates/second/index.aspx?nodeid=54">招贤纳士</a> </div> <div class="fr"><p>京公网安备11010802010272号   Copyright 2008 北京兴发娱乐手机app电气股份有限公司</p></div> </div> </div> <!-- foot End --> </body> <script language="javascript" src="http://www.jiaxun.com/js/public.js"></script> </html>